Jídelna

Vedoucí školní jídelny  Daniela Kubíková

Email: jidelna@msvetrna.cz

Tel. číslo:  +420 607 112 241,    385 109 320


Kuchyně

Tel. číslo:  +420 606 151 216,   385 109 321

– Odhlašování obědů i odpoledních svačin lze den předem do 12.00 hodin telefonicky, sms zprávou, nebo emailem – jidelna@msvetrna.cz. První den neplánované nepřítomnosti lze oběd odnést domů, vydávání je ve školní jídelně od 10.30 do 11.15 hodin.


Vážení rodiče nově nastupujících dětí,

platbu za stravování na měsíc září musíte poslat nejdéle do 31.8.2023 pokud se chcete od 1.9. stravovat. Když budete mít zaplacené obědy a 1.9. nenastoupíte (z důvodu nemoci, dovolené či adaptace) do MŠ, musíte si emailem stravu odhlásit. Děkujeme.


Stravné

Platí se předem trvalým příkazem nebo vložením peněz na náš účet nejpozději do konce předešlého měsíce. 4x za rok vám budou vráceny přeplatky.

č. účtu 19-2599163349/0800, variabilní symbol = datum narození dítěte  

Při vkládání přímo na účet je nutno vložit i jméno dítěte, var. symbolem je stále datum narození.

Pozor změna od 1.2.2023

Od 1.2.2023 vstupuje v platnost úprava Vyhlášky č 107/2005 Sb. o školním stravování

ve znění poslední úpravy č.13/2023 Sb. 

(změny se týkají zvýšení finančních limitů)


Finanční norma stravné MŠ Větrná

 ( platí od 1.9.2021 )                                                                                budoucí  finanční norma

                                                                                                                    ( od 1.2.2023 )

děti  3 – 6 let                      ranní svačina              8,00  Kč                           10,00

                                           oběd                         19,00  Kč                             30,00

                                           odpolední svačina      8,00  Kč                             10,00

celkem                                                                 35,00 Kč                              50,00 Kčděti 7  let                          ranní svačina           10,00  Kč                              12, 00

                                          oběd                         22,00  Kč                             33,00    

                                          odpolední svačina     8,00  Kč                              10,00

celkem                                                                40.00  Kč                             55,00 Kč


Změňte si prosím měsíční částky stravného svých dětí takto :

( platilo od 1.9.2021 )                                                                               ( od 1.2.2023 )                                                                              

           800,- Kč                                             děti 3-6 let                                           1.100,- Kč     

           900,- Kč                                             děti  7 let                                             1.200,- Kč