Jídelna

Vedoucí školní jídelny  Daniela Kubíková

Email: jidelna@msvetrna.cz

Tel. číslo:  +420 607 112 241,    385 109 320


Kuchyně

Tel. číslo:  +420 606 151 216,   385 109 321

– Odhlašování obědů i odpoledních svačin lze den předem do 12.00 hodin telefonicky, sms zprávou, nebo emailem – jidelna@msvetrna.cz. Při nemoci lze první den oběd odnést domů, kdy vydávání je ve školní jídelně od 10.30 do 11.15 hodin.


Vážení rodiče nově nastupujících dětí,

platbu za stravování na měsíc září musíte poslat nejdéle do 31.8.2021 pokud se chcete od 1.9. stravovat. Když budete mít zaplacené obědy a 1.9. nenastoupíte (z důvodu nemoci, dovolené či adaptaci) do MŠ, musíte si emailem oběd odhlásit. Děkujeme.


Stravné

Platí se předem trvalým příkazem nebo vložením peněz na náš účet nejpozději do konce předešlého měsíce. 4x za rok vám budou vráceny přeplatky.

č. účtu 19-2599163349/0800, variabilní symbol = datum narození dítěte  

Při vkládání přímo na účet je nutno vložit i jméno dítěte, var. symbolem je stále datum narození.

  • 800,- celodenní stravné (ranní svačina, oběd, odpolední svačina)
  • 700,- polodenní stravné (svačina, oběd)
  • 900,- celodenní stravné dětí, kterým je k 1.9.2021 více než šest let