Proškolení personálu ve školním roce 2023/2024

25/04/2024

Ve školním roce 2023/2024 se celý personál MŠ Větrné proškolil:

Základy krizové komunikace pod vedením -  Zuzana Fajtlová, DiS.

Hygienická prevence v předškolním zařízení – Mgr. Jana Němcová

Ochrana měkkých cílů - Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.